2004

2006

2007

2005

Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki - 2005.

           W dniach 3 – 5 maja 2005 roku zespół Katedry Budownictwa Wodnego WBiA uczestniczył w konferencji „Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki”. Konferencja odbyła się w Świnoujściu. Przy współudziale zaproszonych gości uczestnicy mieli okazję zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez pracowników Katedry oraz Instytutu Morskiego. Działalność nasza obejmuje matematyczne modelowanie hydrauliki Dolnej Odry, jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego, problemy hydrologiczne jak również zagadnienia praktyczne.

           Na szczególną uwagę zasługują problemy utrzymania toru wodnego, prowadzenia w okresie zimowym akcji lodołamania czy pomiary wykonywane przez Instytut Morski. Uczestnicy zapoznali się również z bardzo ciekawą historią mostów szczecińskich. Nie było zbyt upalnie, ale raczej ciepło i sucho dlatego po obradach korzystaliśmy z uroków uzdrowiska. Konferencję zorganizowała Katedra Budownictwa Wodnego, Instytut Morski O/Szczecin oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Materiały pokonferencyjne:

1

Kamil Bińkowski, Tomasz Kłuda

Przestrzenny rozkład prędkości przepływów w ujściowym odcinku rzeki - analiza wyników pomiarów.

2

Władysław Buchholz

Określenie minimalnych głębokości na Odrze granicznej dla potrzeb akcji lodołamania.

3

Władysław Buchholz

Potrzeby i możliwości budowy pola refulacyjnego w rejonie Szczecina.

4

Ryszard Ewertowski     

Metoda obliczania ruchu transkrytycznego za pomocą 1-W schematu niejawnego dla aproksymacji Roe'go zagadnienia Riemanna.

5

Ryszard Ewertowski     

Rola parametrów obliczeniowych 2-W modelu zmian dna na przykładzie aplikacji dla jeziora Dąbie.

6

Tomasz Kudła, Kamil Bińkowski

Analiza Warunków hydraulicznych odcinka Odry w rejonie Bielinka.

7

Jacek Kurnatowski        

Zastosowanie wzoru Colebrooka-White'a do obliczeń przepływów sieci dolnej Odry.

8

Jacek Kurnatowski        

Wpływ metody określania oporów ruchu na modelowanie rozpływów w sieci dolnej Odry.

9

Dorota Libront

Analiza współczynnika tarcia wiatrowego.

10

Dorota Libront

Mosty szczecińskie.

11

Józef Miakoto

Badanie współczynników dyspersji poprzecznej w korycie małej rzeki z roślinnością wodną.

12

Zbigniew Mroziński

Analiza wzajemnej zależności przepływów Słubii i Rurzycy.

13

Zbigniew Mroziński

Metoda podobieństwa hydrologicznego w ujęciu różnych autorów.

14

Anna Roszak

Ruch rumowiska w rozwidleniach i połączeniach rzecznych.

15

Anna Szczepaniak-Kreft

Badanie odkształceń nabrzeża "Hutników" w Świnoujściu.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI