2004

2005

2007

2006

Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki - 2006.

           Tradycjš Katedry Budownictwa Wodnego staje się Konferencja „Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki”, która odbyła się 9-11 czerwca 2006 w Dziwnowie. Trzecie już spotkanie pokazuje bardzo interesujšce badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry oraz zaproszonych goœci. Badania te dotyczš przede wszystkim rejonu dolnej Odry. Wystšpienia uczestników budzš żywe zainteresowanie i burzliwe dyskusje.

           Współorganizatorem konferencji był Regionalny Zarzšd gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Materiały pokonferencyjne:

1

Władysław Buchholz

Analiza zagrożeń powodziowych wybranych rejonów w Szczecinie.

2

Władysław Buchholz

Projekt umocnień grobli i filara ochronnego kopalni kruszywa w Bielinku nad Odrš.

3

Ryszard Ewertowski

Niedopasowanie warunków poczštkowych i brzegowych w 1-W modelu ruchu nieustalonego.

4

Ryszard Koœlacz

Modelowanie dopływu podziemnego do zbiorników powyrobiskowych położonych w dolinach rzecznych w warunkach dynamicznych zmian stanów wody w rzece na przykładzie zbiornika w Bielinku.

5

Jacek Kurnatowski

Modelowanie przepływów dolnej Odry w różnych wysokoœciowych układach odniesienia.

6

Jacek Kurnatowski, Anna Roszak

Formy denne dolnej Odry

7

Dorota Libront

Analiza wpływu współczynnika szorstkoœci na wiatrowš krzywiznę spiętrzenia,

8

Józef Miakoto

Badania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzece podczas przemieszczania się fal ruchu nieustalonego.

9

Zbigniew Mroziński

Identyfikacja parametrów równania wydatku dla jazu Widuchowa.

10

Anna Roszak

Obliczanie rumowiska w dolnej Odrze.

11

Anna Roszak

Ocena metod obliczania rumowiska w rozwidleniu rzecznym.

12

Anna Szczepaniak-Kreft

System informacji GIS dla potrzeb gospodarki wodnej województwa Zachodniopomorskiego.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI