2004

2005

2006

2007

Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki - 2007.

           W dniach 21 i 22 czerwca 2007 w Widuchowej oraz na Odrze na statku RZGW po raz czwarty odbyła się Konferencja „Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki”. Konferencję zorganizowała Katedrę Budownictwa Wodnego Politechniki Szczecińskiej oraz Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

           Na konferencji przedstawiono badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry oraz zaproszonych goœci. Wystšpienia referentów dały poczštek bardzo interesujšcym dyskusjom z udziałem goœci z Akademii Morskiej oraz przedstawicieli organizatorów z dyrektorem RZGW Szczecin Andrzejem Kreftem.

 

Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Materiały pokonferencyjne:

1

Władysław Buchholz

Niektóre uwarunkowania lokalizacji gazoportu w Œwinoujœciu.

2

Władysław Buchholz

Warunki hydrologiczne estuarium Odry.

3

Ryszard Ewertowski

Wpływ różnych metod sterowania zbiorników retencyjnych na symulację transformacji fali w modelu ruchu nieustalonego.

4

Julia Kantor

Wpływ parametrów geometrycznych koryta i zwierciadła wody na kształt i zasięg cofki w dolnych biegach rzek.

5

Dorota Libront

Analiza przypowierzchniowych pršdów wiatrowych w ciekach.

6

Dorota Libront

Bezpieczeństwo budowli piętrzšcych.

7

Anna Roszak

Wpływ rumowiska na współczynnik szorstkoœci w dolnej Odrze.

8

Anna Szczepaniak-Kreft

Jaz Widuchowa po modernizacji.

9

Krzysztof Woœ

Polski odcinek kanału Odra - Dunaj.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI