Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Plany zajęć

Materiały

Tematy prac

 

Wyniki i terminy

PLANY ZAJĘĆ I KONSULTACJE PROWADZĄCYCH W KATEDRZE BUDOWNICTWA WODNEGO

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO, HYDRAULIKI I HYDROLOGII

St. naukowy, Imię i nazwisko

Nr pokoju

Tel.

Termin konsultacji

Dr hab. n/t Ryszard Ewertowski

241

4236

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Mgr inż. Robert Mańko

277

4292

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Mgr inż. Norbert Laskowski

249

4292

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Dr inż. Andrzej Kreft

148

4939

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Dr inż. Anna Roszak

247

4666

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

ZAKŁAD GEODEZJI I POMIARÓW HYDROGRAFICZNYCH

St. naukowy, Imię i nazwisko

Nr pokoju

Tel.

Termin konsultacji

Dr inż. Anna Szczepaniak - Kreft

39

4003

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Dr hab. inż. Jacek Kurnatowski

148 / 150

4939

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Mgr inż. Aleksandra Mokrzycka-Olek

245

4407

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Dr inż. Dorota Libront

275

4664

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Inz. Wojciech Dzietczyk

273

4352

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Mgr inż. Bogusława Fiłoniuk - Czajkowska

45

4540

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016

Mgr inż. Marek Kurnatowski

45

4540

Konsultacje sem. zimowy 2015/2016